خداحافظ نبوغ!

خط رند ۹۱۲: گروه ماموریت «نبوغ» طی نشستی که روز ۱۶ آوریل برگزار گردید، با این بالگرد مریخی پیشرو خداحافظی کردند.به گزارش خط…