پشمکی که کشف شد!

خط رند ۹۱۲: به گزارش خط رند ۹۱۲، دنیای علم و فناوری در ایران و جهان در روزی که گذشت با اخبار گوناگونی…