معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد تعامل با وزارت ارتباطات برای تأمین سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاهیان

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از تعامل با وزارت ارتباطات برای تأمین بسته های اینترنتی دانشجویان اطلاع…

Posted On

اتاق چت در اینترنت

خط رند ۹۱۲: عمدتا برای توصیف هر نوع کنفرانس همزمان ، آنلاین، گاهی وقتها حتی کنفرانس ناهمزمان از این اصطلاح استفاده می شود….

Posted On