معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد تعامل با وزارت ارتباطات برای تأمین سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاهیان

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از تعامل با وزارت ارتباطات برای تأمین بسته های اینترنتی دانشجویان اطلاع…

Posted On