اتاق چت در اینترنت

خط رند ۹۱۲: عمدتا برای توصیف هر نوع کنفرانس همزمان ، آنلاین، گاهی وقتها حتی کنفرانس ناهمزمان از این اصطلاح استفاده می شود….

Posted On