سفر علمی و تجاری شرکتهای ایرانی به ازبکستان و قزاقستان

خط رند ۹۱۲: مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد هیات تجاری و فناوری متشکل از شرکت های دانش بنیان و فناور را به کشورهای ازبکستان و قرقیزستان اعزام کند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشست تجاری بین ایران، ازبکستان و قزاقستان با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری روزهای ۳۰ مهر تا ۴ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.
این برنامه شامل نشست های تجاری مشترک با شرکت های متناظر ازبکستانی و قرقیزستانی و بازدیدهای صنعتی و تجاری است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در قالب سفر رسمی به دعوت وزیر توسعه نوآوری ازبکستان به آن کشور سفر می کند و یک هیات تجاری هم در این سفر معاون علمی را همراهی می کنند.