توسط پژوهشگران کشور محقق شد؛ ردیابی ویروس ها و سالم سازی پایه و ارقام مختلف زردآلو

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در جهت برنامه سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام و پایه های درختان باغی مهم کشور موفق به سالم سازی پایه و ارقام مختلف زردآلو شدند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، رضا ضرغامی عضو هیئت علمی این پژوهشگاه و مجری پروژه ردیابی ویروس ها و سالم سازی پایه و ارقام زردآلو درباره اهمیت این طرح اظهار داشت: طبق آخرین آمار فائو، ایران با تولید سالانه ۲۴۰ هزار تن زردآلو، پنجمین تولیدکنننده بزرگ این محصول مهم باغی در جهان است. وی افزود: هم اکنون بالغ بر ۵۷ هزار هکتار از باغات کشور که حدود یک چهارم سطح باغات میوه های هسته دار کشور را شامل می شود زیرکشت زردآلو قرار دارد. البته میانگین عملکرد این محصول در کشور حدود ۶.۶ تن در هکتار است که عملکرد چندان قابل قبولی نیست. عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد: همچون علل عمده پایین بودن سطح کمی و کیفی تولید زردآلو در کشور، ناآشنایی یا کم توجهی کشاورزان به نکات علمی پرورش زردآلو و مدیریت سنتی این محصول و علاوه بر آن آلودگی ویروسی این درختان است. وی ادامه داد: بیماری های ویروسی سبب کاهش عملکرد محصول می شوند و برای مدت طولانی می تواند عامل محدودکننده ای در توسعه پایدارتولیدات کشاورزی شود. بعنوان مثال، ویروس آبله آلو (PPV)، یکی از جدید ترین ویروس های بیماری زا است که به درختان میوه جنس Prunus حمله می کند و حدودا در تمام کشورهای تولیدکننده میوه های هسته دار، به طورگسترده وجود دارد. ضرغامی بیان نمود: تولید گیاهان عاری از ویروس برای کنترل بیماری های ویروسی، وارد کردن ارقام جدید از کشورهای دیگر، مبادله مواد اصلاح شده بین کشورها یا مناطق داخل کشور و حفظ ژرم پلاسم گیاهی اقداماتی ضروری می باشد. با دانش امروزی، تکنیک کشت بافت تنها روش موثر برای حذف ویروس می باشد. روش های مبتنی بر ترموتراپی در شرایط درون شیشه ای، ترکیب ترموتراپی با کشت مریستم، شیمی درمانی، ریزپیوندی و سرما درمانی حدودا برای حذف موثر ویروس های مختلف تمام محصولات مهم اقتصادی با موفقیت استفاده شده است. وی اظهار داشت: در این راستا پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در چارچوب تفاهم نامه ای چهارجانبه با موسسه تحقیقات علوم باغبانی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مبادرت به اجرای برنامه سالم سازی و تکثیر ارقام و پایه های درختان باغی مهم کشور کرده است. مجری پروژه ردیابی ویروس ها و سالم سازی پایه و ارقام زردآلو خاطرنشان کرد: دانش فنی ردیابی ویروس ها و سالم سازی برای پایه میروبالان و ارقام زردآلو شمس، نصیری، قیسی، اردوباد و شاهرودی تهیه و تدوین شده است. هم اکنون فرایند سالم سازی ارقام شاهرودی، نصیری و قیسی و پایه میروبالان به پایان رسیده و با تایید عاری از ویروس بودن این ارقام با استفاده از تکنیک RT-PCR و تکثیر کشت بافتی آنها، نمونه ها آماده ارسال به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال جهت تایید نهایی هستند. وی تصریح کرد: دو رقم سالم سازی شده زردآلو (شمس و اردوباد) هم حالا در مرحله تکثیر است. در صورت نیاز بخش خصوصی به این ارقام و پایه اصلاح شده، پژوهشگاه آماده انتقال مواد گیاهی سالم می باشد. در ضمن پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی آمادگی دارد برای ارقام و پایه های مورد نظر بخش خصوصی بعد از عقد قرارداد فرایند سالم سازی را انجام دهد.

منبع: