با قطر ۷ میکرون؛ سبک ترین آینه جهان از چند صد اتم تولید شد

خط رند ۹۱۲: فیزیکدانان آلمانی موفق به تولید سبک ترین آینه جهان شده اند که تنها از چند صد اتم تشکیل شده است. قطر این آینه تنها هفت میکرون است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، آینه مورد اشاره با چشمان غیرمسلح قابل مشاهده نیست. مهم ترین فایده تولید این آینه استفاده از آن برای مطالعات مربوط به فیزیک کوانتوم است.
ضخامت این آینه از چند ده نانومتر فراتر نمی رود و البته برای ساخت آن از یک دستگاه بزرگ دو تنی با بیش از هزار سیستم و دستگاه اپتیکال استفاده شده است. دستگاه مورد اشاره چینش مصنوعی اتم های تشکیل دهنده آینه را در کنار یکدیگر ممکن کرده است.
این اتم ها در دولایه بر روی یکدیگر قرار گرفته اند و برای نهایی سازی چینش آنها از اشعه لیزر استفاده شده است. سبک و در عین حال مستحکم بودن این آینه سبب شده بازتاب نور از روی آن به شکلی بسیار قدرتمندانه و چشم گیر صورت بگیرد که این امر به بررسی فرضیه های فیزیک کوانتومی کمک شایانی می کند.
یکی از حوزه های فیزیک کوانتوم که از این طریق با دقت بیشتری قابل مطالعه است، اوپتومکانیک کوانتومی است. در این رشته علمی ماهیت کوانتومی نور با بهره گیری از دستگاه های مکانیکی مورد مطالعه قرار می گیرد. از این طریق تولید حافظه های کوانتومی ممکن می شود.

منبع: