حذف ۲۲ و نیم میلیون پست ممنوع در فیسبوک

شرکت فیسبوک در سه ماهه دوم سال جاری ۲۲.۵ میلیون پستی که سیاستهای این شرکت در مورد نفرت پراکنی را نقض کرده بودند، حذف نمود که بیشتر از دو برابر پستهای حذف شده در سه ماهه نخست بود.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، فیسبوک اعلام نمود حدود ۹۵ درصد از این پستهای نفت پراکنی را با استفاده از سیستمهای نرم افزاری اتوماتیک و بدون این که کاربران آنها را گزارش دهند، حذف کرده است. این آمار نشان داد که چگونه فیسبوک ۱.۵ میلیارد اکانت جعلی و میلیونها پست نقض کننده سیاست عدم نفرت پراکنی و تروریسم را طی مدت مذکور حذف کرده است.

گروههای مدافع حقوق شهروندان مدعی هستند فیسبوک در اعمال سیاستهای خود کوتاهی کرده و ماه گذشته یک بایکوت تبلیغاتی را ترتیب دادند که طی آن صدها شرکت هزینه برای تبلیغات در این شبکه اجتماعی را متوقف کردند. فیسبوک اعلام نموده که سیستمهایش در شناسایی محتوای نفت پراکنی بهتر عمل می کنند و گزارشهای سه ماهه را در مورد نحوه حذف این محتوا در سرویس خود منتشر نموده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش روز دوشنبه ان بی سی نیوز نشان داد که “گروهها و صفحات” خصوصی فیسبوک که به گروه دست راستی افراطی QAnon اختصاص یافته، میلیونها هوادار در این شبکه اجتماعی دارد. گزارش اخیر فیسبوک به این گروه اشاره ای نکرده است.

فیس بوک همینطور اعلام نمود هفت میلیون پست را برای اشتراک گذاری اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونای جدید در سه ماهه دوم حذف کرده است.

منبع: