در گزارش خط رند ۹۱۲ عنوان شد؛ پارک فناوری پردیس با بودجه ناچیز ۱۴۰۰ از رشد جا می ماند

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس اظهار داشت: این پارک از رشد نسبی بودجه و اعتبارات عمومی خوبی بهره مند نشد و این موجب جاماندن از رشد پارک در اجرای برخی برنامه ها شد.

محسن پیلان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: پارک فناوری پردیس از سال ۹۸ تا حالا از رشد نسبی بودجه و اعتبارات عمومی در مقایسه با سایر پارک های فناوری بهره مند نشده است.
وی با تاکید بر اینکه همین کاهش اختصاص بودجه پارک فناوری پردیس در دوسال اخیر موجب جاماندن از رشد پارک در اجرای برخی برنامه ها شده است، بیان کرد: تقریباً طی دو سال قبل همه پارک ها به صورت میانگین ۱۰۰ درصد رشد داشتند ولی پارک فناوری پردیس کمتر از ۱۰ درصد رشد بودجه ای داشته است.
وی افزود: اگر لایحه ۱۴۰۰ را مبنا قرار دهیم در این بودجه همچنان بعضی از پارک ها به صورتی یک افزایش ۳۰-۴۰ درصدی داشتند و درست است که پارک فناوری پردیس هم شامل این افزایش شده است، اما این در حالیست که همین افزایش هم برمبنای برنامه های توسعه ای پارک منطقی نبوده و اثر منفی کاهش بودجه مصوب در سال های گذشته برای پارک فناوری پردیس بر کیفیت اجرای بعضی از برنامه ها همچنان باقی خواهد ماند.
به گفته پیلان نژاد، با توجه به این که پارک فناوری پردیس بعنوان بزرگترین پارک فناوری کشور و همچون پارکهای پیشتاز در زمینه اجرای برنامه های فناوری و نوآوری در منطقه هست و از سویی برنامه های توسعه ای پیش رو، انتظار می رفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعتبار بیشتری برای آن در نظر گرفته شود.
وی با اعلان اینکه باتوجه به حجم گزارشات ارائه شده درباب عملکرد و اثرگذاری برنامه های پارک فناوری پردیس و برنامه های آتی آن به سازمان های بالادست، تا حالا این مساله به شکل جدی از طرف مسئولان ذیربط مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی متصور بودیم که با این پیگیری ها بودجه مناسبی برای پارک فناوری پردیس در نظر گرفته می شود. این درحالی است که ساختار برنامه ریزی پارک به شکلی است که برای مصرف هر میزان بودجه، اثربخشی چندبرابری و خروجی قابل دفاع داریم.
پیلان نژاد اشاره کرد: تا حالا هر ریال سرمایه گذاری دولتی در پارک فناوری پردیس، موجب سرمایه گذاری چند ده برابری بخش خصوصی در این پارک شده است که این مساله هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی آورده داشته که این به صورتی یک جلب اعتماد بخش خصوصی را نشان میدهد ولی متاسفانه به این مساله کم توجهی شده و تمرکز و تخصیص اعتبار قابل قبول برای ایجاد بسترهایی اینچنینی برای بازیگری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دانش بنیان، صورت نمی گیرد. در کل در ساختار بودجه ریزی کشور به نقطه اثرها توجه نمی گردد.
به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس، دوسال پارک فناوری پردیس باتوجه به افزایش هزینه ها به سختی ولی برمبنای برنامه پیشرفت اما برای سال ۱۴۰۰ نیز اگر همین بودجه مد نظر قرار بگیرد با مسائل جدی تری روبرو خواهیم شد.
وی اشاره کرد: با وجود مضیقه بودجه ها برنامه های مهمی در پارک همچون برنامه های در رابطه با جهش تولید را امسال پیش بردیم تا تسهیل فضای کسب وکار واحدهای فناور برای خلق ایده و تجاری سازی آن و از سویی رفع نیازهای کشور در همین راستا محقق شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه در پارک فناوری پردیس برنامه های توسعه ای برای سالهای آتی در پیش گرفته شده است، اشاره کرد: تحقق کامل این برنامه ها با هدف گذاری های انجام شده نیاز به افزایش بوده بیش از ۱۰۰ درصدی دارد و با حدود ۴۰ درصد افزایش امکان توسعه برنامه ها وجود ندارد.

منبع: