رئیس صندوق نوآوری مطرح کرد: ۲۰برابر شدن سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از ۲۰برابر شدن سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی طی دو سال اخیر آگاهی داد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در اختتامیه رویداد سرمایه گذاری سکوی پرتاب یزد، به تحولات صورت گرفته در زیرساخت های نوآوری کشور اشاره نمود و اظهار داشت: در زمینه تامین مالی اکوسیستم نوآوری کشور رشد زیادی اتفاق افتاده است بطوریکه علاوه بر ۵۰ صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی، سیستم بانکی نیز به حوزه نوآوری جذب شده و امروز مشتاق سرمایه گذاری هستند، بر این اساس در دو سال قبل بانک ها نزدیک به ۳، ۵۰۰ میلیارد تومان به این اکوسیستم کمک کردند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: صندوق های پژوهش و فناوری که در همه استانها تشکیل شده اند مجموعه های تامین مالی اکوسیستم نوآوری هستند که به صورت غیر دولتی فعالیت می نمایند. مجموع سرمایه این صندوق ها ۷۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به دو سال قبل ۲۰ برابر شده است. شاید سرمایه این صندوق ها قابل توجه نباشد و اقتصاد بزرگی نداشته باشند اما رشد آنها با حمایت مقام معظم رهبری و درگیر شدن تدریجی بدنه دولت ادامه پیدا کرده است. امروز صندوق های پژوهش و فناوری به رشد طبیعی و غیر سیاست زده نیاز دارند. وحدت در مورد شرایط کنونی اکوسیستم کشور نیز اظهار داشت: در ۱۰ سال قبل تقریباً همه بازیگران فعلی اکوسیستم نوآوری کشور، وجود نداشتند اما فقط امروز حدود ۱۰ هزار شرکت فناور در پارک های علم و فناوری مستقر هستند. امروز زیرساخت توسعه اکوسیستم شکل گرفته است و مراکز رشد و مراکز نوآوری به شرکت های کوچک کمک می کنند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد میزان توسعه استان یزد در زمینه نوآوری اشاره کرد: استان یزد در حوزه صنعتی و معدنی در سالهای اخیر رشد خوبی داشته اما رشد و توسعه باید متوازن باشد. یزد پتانسیل های بسیار زیادی دارد و نخستین صندوق پژوهش و فناوری در این استان به راه افتاده است و نخبگان و نیروی انسانی خوبی در یزد وجود دارند. امیدوارم جهشی که در یزد شکل گرفته ادامه پیدا کند و موفق تر جلو برود. استان یزد این امکان را دارد که بعنوان پایلوت اقتصاد دانش بنیان کشور مطرح شود. ایشان سپس به مشکلات استان یزد اشاره نمود و اظهار داشت: مشکلات کنونی یزد توسعه نامتوازن و مهاجرت معکوس و مهاجرت نخبگان به خارج از استان و خارج از کشور است. وحدت در مورد رویداد سرمایه گذاری سکوی پرتاب یزد نیز اشاره کرد: این رویداد را یک گروه غیر دولتی برگزار می نماید تا در هر استان به استارت آپ های آن استان در جذب سرمایه کمک نماید. بر طبق این گزارش، در دوازدهمین ایستگاه کاروان سرمایه گذاری ۱۰۰ استارت اپ، ۳۷ تیم موفق به جلب نظر داوران برای جذب سرمایه شدند. این رویداد سرمایه گذاری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، پارک علم و فناوری استان یزد، مجموعه ۱۰۰ استارت آپ و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرا شد.