مشکل خالی شدن ناگهانی باتری ها در هوای سرد حل شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ یکی از اشکالات مهم باتری های لیتیومی خالی شدن ناگهانی آنها در هوای سرد است که عملکرد دستگاههای برقی را مختل می کند. اما محققان چاره ای برای این مشکل یافته اند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان برای کمک به حفظ شارژ باتری ها در هوای سرد باتری لیتیومی جدیدی تولید کرده اند که در الکترولیت آن از پیوندهای ضعیف استفاده شده و همین مسئله توان حفظ شارژ آنرا در سرما بالا می برد.
باتری های لیتیومی در مقایسه با باتری های مبتنی بر ترکیب دو فلز گرافیت و مس از چگالی انرژی زیادی برخوردار می باشند. ولی توان جابجایی یون های لیتیومی بین آند و کاتد در هوای سرد کاسته می شود و محققان دانشگاه سن دیه گو برای حل این مشکل الکترولیت جدیدی را برای باتری های لیتیومی تولید کرده اند که در هوای سرد هم قابلیت خویش را حفظ نموده و یخ نمی زند.
این امر باعث می شود که حرکت یون های لیتیوم بین کاتد و اند در هوای سرد هم به شکل عادی صورت گیرد و شارژ باتری به سرعت خالی نشود. آزمایش انجام شده بر روی الکترولیت جدید در هوای منفی ۶۰ درجه سانتیگراد نشان داد که باتری مجهز به آن ۷۶ درصد از شارژ اولیه خویش را حفظ نموده و این رقم در هوای منفی ۴۰ درجه سانتیگراد به ۸۴ درصد افزایش یافته است. انتظار می رود در آینده پس از بررسی های بیشتر در این حوزه بتوان برای تولید تجاری باتری های لیتیومی که در هوای سرد کارایی دارند هم اقدام نمود.