صدور خدمات فنی و مهندسی و ماشین های آبیاری به کشورهای منطقه

سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف از ایجاد شبکه فناوری، برای صدور خدمات فنی و مهندسی و ماشین های آبیاری به کشورهای منطقه بعنوان هاب صادرات تکنولوژی های آبیاری منطقه خبرداد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، سیدمحمد طباطبایی با اشاره به ۲۵ سال تجربه این پژوهشکده در زمینه تجهیزات و تکنولوژی های سامانه های نوین آبیاری اظهار داشت: بمنظور تکمیل حلقه نوآوری و فناوری این سامانه ها، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در سال ۱۴۰۰ علاوه بر ادامه زمینه های فعالیت قبلی در این عرصه، در نقش رابط دانشگاه و صنعت بعنوان هاب فناوری تکنولوژی های آبیاری بین شرکت های دانش بنیان و نوآوران حوزه سامانه های نوین آبیاری و برای حمایت در جهت توسعه تکنولوژی و تولید صنعتی و تجاری سازی آنها اقدام می کند.
سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به قسمتی از تجربیات پژوهشکده توسعه تکنولوژی در طول بیش از ۲۵ سال فعالیت دراین زمینه گفت: این پژوهشکده در زمینه تجهیزات و تکنولوژی های سامانه های نوین آبیاری همکاریهای مختلفی با وزارت جهاد کشاورزی داشته است.
طباطبایی اضافه کرد: همکاری مداوم با سازمان جهاد کشاورزی استان های مختلف کشور، مجری سامانه های نوین آبیاری، مجری طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و رودخانه های مرزی کشور و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه تخصصی سامانه های نوین آبیاری قسمتی از سوابق تخصصی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف طی سالیان گذشته است.
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی اضافه کرد: پژوهشکده توسعه تکنولوژی برمبنای تجارب و دانش موجود و با اتکا به کارشناسان خبره و آزمایشگاه های خود و تجارب موفق گوناگون در صنایع مختلف درصدد است بمنظور تکمیل حلقه نوآوری و فناوری، با ایجاد شبکه فناوری بمنظور همگرایی در این عرصه با همکاری سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی و سازندگان داخلی و نسبت به صدور این فناوری ها به خارج از کشور با مدیریت تولید این فناوری ها با بهره گیری از ظرفیت کامل کشور و توانمندی جهادگران متخصص خود اقدام نماید.
بر اساس این گزارش، این پژوهشکده در ضمن ربع قرن فعالیت در زمینه تدوین دانش فنی، تدوین استانداردهای ملی، ارزیابی و ممیزی تولیدکنندگان، بازرسی فنی و کنترل کیفیت، آزمون و ارزیابی عملکرد انواع تجهیزات و سامانه های نوین آبیاری و تکنولوژی های این حوزه اقدام نموده و در حال فعالیت است.