ربات هوش مصنوعی خودش دویدن را یاد گرفت

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران دانشگاه اورگان با بهره گیری از ابزار هوش مصنوعی به رباتی به نام کیسی امکان دادند تا خودش نحوه دویدن را یاد بگیرد و مسیری ۵ کیلومتری را با سرعت طی نماید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، سابقه طراحی و ساخت ربات مورد اشاره به چهار سال قبل باز می گردد و وظیفه آن حمل بار و بسته های مختلف از درون خودرو های ون به درب منازل بوده است.
این ربات دوپا با سرعت کم حرکت می کرده و تابحال دویدن را تجربه نکرده بود. همچون مزایای ربات مورد اشاره امکان حرکت در باران و برف و پیمایش آهسته در مناطق باز بوده است.
پژوهشگران سرانجام تصمیم گرفتند تا از فناوری هوش مصنوعی برای افزایش مهارت های کیسی استفاده کنند و این ربات با بهره گیری از الگوریتم های مذکور آموخت چگونه زانوهای خودرا بیشتر خم کند تا بتواند آسان تر بدود و در عین حال تعادلش را حفظ کند.
البته ساخت ربات های دونده پدیده جدیدی نیست و از سال ۲۰۰۴ به این سو ربات هایی تولید شده اند که با سرعتی بین ۴ تا ۱۱ کیلومتر در ساعت می دوند. اما خودآموزی دویدن ازطریق یک ربات پدیده نسبتاً تازه ای است. کیسی در جریان طی مسیر ۵ کیلومتری در محوطه دانشگاه اورگان دو بار به سبب گرم شدن بیش از اندازه قطعات کامپیوتری زمین خورد. اما در نهایت این مسیر را در عرض ۵۳ دقیقه و ۳ ثانیه طی کرد.

منبع: