برای ورزشکاران و بیماران تنفسی؛ تولید پارچه ای که حس می کند!

گروهی از محققانMIT و سوئد پارچه هوشمندی ابداع نموده اند که می تواند حس کند و نسبت به حرکات کسی که آنرا پوشیده، واکنش نشان دهد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از انگجت، این پارچه نرم رباتیک «اومنی فیبر»(OmniFiber) نام گرفته و مرکز آن یک کانال توخالی دارد که اجازه می دهد یک واسطه مایع در آن جابه جا شود. فیبر مذکور با کمک هوای فشرده می تواند خم شود، حالت کشسانی داشته باشد و لوله شود. بدین سان پارچه مذکور می تواند بازخورد حسی واقعی فراهم آورد و در نتیجه مشابه یک ماهیچه مصنوعی خواهد بود. البته فیبرهای ماهیچه مصنوعی ایده جدیدی نیستند. تحقیقات دیگری که در MIT انجام شده نیز به این مساله پرداخته اند. با این وجود نکته متمایز اومنی فیبر آنست که برای تغییر شکل نیازمند گرما نیست. بنا بر این کارآمدی بیشتری دارد برای اینکه داغ شدن بیش از اندازه پوست یک چالش نخواهد بود. علاوه بر آن پارچه مزایای دیگری نیز دارد و می توان آنرا از مواد ارزان تهیه کرد. پژوهشگران معتقدند این پارچه در آینده در لباس ها به کار گرفته می شود و به ورزشکاران و خوانندگان کمک می نماید تنفس خودرا بهتر کنترل کنند. دیگر کاربرد جالب این پارچه آنست که به فرد کمک می نماید بعد از ابتلاء به یک بیماری تنفسی مانند کووید ۱۹، بتواند الگوی تنفس طبیعی خودرا باردیگر بازیابد.