چند درصد ایرانیان به رده بندی سنی بازی ها اهمیت می دهند؟

تازه ترین بازی نگاشت بنیاد ملی بازی های کامپیوتری با مبحث توجه به رده بندی سنی بازی های دیجیتال نشان داده است که از میان ۳۲ میلیون بازیکن ایرانی، ۷۸ درصد مبحث رده بندی سنی بازی ها برایشان اهمیت دارد و به آن توجه می کنند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، تمرکز بنیاد ملی بازی های کامپیوتری طی دهه گذشته به مبحث رده بندی سنی بازی ها بوده که ماحصل آن شکل گیری نظام ارزیابی و رده بندی سنی بازی های کامپیوتری ایران «اسرا» است؛ بازی نگاشت که بر مبنای آخرین پیمایش مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال از وضعیت مصرف بازی های دیجیتال در سال ۱۳۹۸ به دست آمده، از آن حکایت می کند که از میان ۳۲ میلیون بازیکن ایرانی ۷۸ درصد مبحث رده بندی سنی بازی ها برایشان اهمیت دارد و در انتخاب بازی به آن توجه دارند. در این میان، ۲۵ درصد از بازیکنان توجه خیلی زیادی به مساله رده بندی دارند.

نتایج این پژوهش همچنان نشان داده است که میزان توجه به رده بندی سنی بازی میان گروههای سنی مختلف هم متغیر است؛ درصورتیکه در دو گروه سنی کودکان (به دلیل مداخله مستقیم والدین در انتخاب بازی) با ۳۵ درصد و میان سالان با ۳۰ درصد، بیشترین میزان توجه زیاد به این مورد در بین بازیکنان دیده می شود. نتایج این بررسی بیان گر این است که در رقابت میان بازیکنان زن و مرد بازی های دیجیتال در ایران در میزان توجه زیاد به مبحث رده بندی سنی بازی، زنان با آمار ۳۰ درصد از مردان که آمار ۲۳ درصد را از آن خود کرده اند، پیشی گرفته اند.
نگاهی به نتایج این پژوهش همچنان نشان داده است که میزان توجه زیاد به رده بندی سنی بازی در بین بازیکنان متأهل دارای فرزند با ۳۱ درصد بالاتر از بازیکنان مجرد و بازیکنان متأهل بدون فرزند قرار دارد.
در این بازی نگاشت آمارهای دیگری در مورد میزان توجه به رده بندی سنی در بین کسانی که هر روز بازی می کنند، توجه به رده بندی سنی در بین خریداران، متوسط بازی در روز، ژانرها و بازی های محبوب در بین بازیکنانی که به رده بندی سنی توجه می کنند هم عرضه شده و گزارش کامل آن از این لینک قابل مطالعه است.
بنیاد ملی بازی های کامپیوتری در جهت فرهنگ سازی مصرف بازی در بین بازیکنان ایرانی علاوه بر راه اندازی مرکز تماس و مشاوره بنیاد (به شماره ۰۲۱۵۸۱۲۹) چند ماه پیش هم از سایت چه بازی بعنوان مرجعی برای معرفی بازی های مجاز مطابق با نظام ملی رده بندی سنی بازی های کامپیوتری هم رونمایی نمود تا خانواده ها و بازیکنان ایرانی از راه این سایت به اطلاعات بازی های مناسب هر سن دسترسی داشته باشند.

منبع: