برنامه تسلا برای شارژ خودرو های برقی رقیب

به گزارش خط رند ۹۱۲ شرکت تسلا می خواهد یک برنامه کلان را به اجرا بگذارد تا امکان شارژ خودرو های برقی شرکتهای رقیب به وجود آید. بدین منظور ده نقطه در هلند در نظر گرفته شده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از انگجت، پس از طریق اندازی نقاط آزمایشی شارژ خودرو های برقی رقیب و در صورت موفقیت این طرح آزمایشی، امکان توسعه طرح مذکور وجود خواهد داشت.
برای استفاده از این خدمات کاربران باید اپلیکیشن تسلا را بر روی گوشیهای هوشمند خود نصب کنند و از این طریق برای شارژ خودرو های برقی خود برنامه ریزی کنند.
خدمات مذکور تنها برای مالکان خودرو های برقی در هلند در دسترس می باشد و افرادی که با خودرو های برقی خود به هلند مسافرت کنند هم می توانند از چنین خدماتی بهره بگیرند.
هنوز معلوم نیست این خدمات چه زمانی در کشورهای دیگر و هم در آمریکا در دسترس قرار می گیرد. به نظر می آید افزایش درآمد هدف اصلی تسلا از اجرای چنین طرحی است.