در نمایشگاه تستا؛ صنعت هسته ­ای بیش از ۱۰۰ نیاز فناورانه را به پژوهشگران اعلام می کند

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فنون هسته ­ای اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ نیاز فناورانه از طرف مجموعه صنعت هسته­ ای کشور در حوزه­ های علمی و فنی مختلف در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی ارائه خواهد شد.

میثم تراب مستعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های تقاضامحور همچون تستا اظهار نمود: یکی از اشکالات مهمی که در اکوسیستم نوآوری کشور وجود دارد، موضوع عدم به همرسانی مطلوب عرضه و تقاضای فناوری در بخش های مختلف جامعه و صنعت است. در سالهای اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری تلاش نموده اند با ایجاد و راه اندازی سامانه هایی نظیر سامانه ساتع، ساجد و برگزاری رویدادهای مختلف تقاضامحور در جهت پیوند تقاضا و عرضه فناوری گام بردارند.
معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اضافه کرد: یکی از این رویدادهای تقاضا محور برگزاری نمایشگاه تقاضا محور تستا (تقاضای ساخت و تولید ایرانی) در هفته پژوهش و فناوری است که نخستین دوره آن در سال ۱۳۹۷ انجام شد و برمبنای اطلاع بنده بیش از ۹۰۰ نیاز فناورانه در آن نمایشگاه ارائه شد و امسال به یک وقفه یک ساله سومین دوره آن انجام می شود.
وی افزود: به نظر بنده هر چند سامانه های مختلفی جهت به همرسانی عرضه و تقاضای فناوری در چند سال قبل به وجود آمده است، اما بزرگترین مزیت نمایشگاه های تقاضامحور (Reverse Expo) نظیر تستا، ارتباط مستقیم و رودروی متقاضیان فناوری و فناوران کشور نظیر دانشگاه ها، مؤسسات پژوهش و فناوری و شرکت های دانش بنیان است که کمک شایانی به شناسایی دقیق نیاز فناورانه توسط فناوران و ارزیابی توانایی فناوران توسط شرکتها و صنایع متقاضی فناوری کرده و سبب شکل گیری مشترک میان ایشان میشود.
تراب درباره نقش این نمایشگاه در حل مسائل کشور و ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه، اظهار داشت: ارتباط مستمر و سازمان یافته مراکز علمی با جامعه و صنعت اهمیت ویژه ای در توسعه فناوری و رفع چالشهای کشور دارد. این مساله بارها در مقاطع زمانی مختلف مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و البته در سالهای اخیر اقدامات خوبی دراین زمینه انجام پذیرفته، که همچون آنها می توان به “تدوین طرح تحول در همکاریهای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت” اشاره نمود.
نمایشگاه های تقاضا محور محدود به زمان های خاص نباشد
معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اشاره کرد: بطور قطع این قبیل نمایشگاه های تقاضا محور در صورت مشارکت نهادها و شرکت های بزرگ و کلیدی صنعتی و حضور فعال پژوهشگران مراکز علمی، میتوانند نقش کلیدی در رفع نیازهای فناورانه کشور و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت ایفاد کند. البته ضرورت دارد اینطور نمایشگاه های تقاضا محور محدود به زمان های خاص نظیر هفته پژوهش و فناوری نبوده و دستگاههای مختلف بصورت مستمر نسبت به برگزاری این نمایشگاه ها اقدام نمایند، که خوشبختانه این مساله با هم اکنون در سطح کشور به نحو مطلوبی درحال اقزایش است و ما نیز در مجموعه صنعت هستهای نخستین رویداد Reverse Pitch را در آینده نزدیک با همکاری صنوف نوآوری و شکوفایی برگزار خواهیم کرد.
جهت دهی به پژوهش های دانشگاهی و پایان نامه ها
وی در پاسخ به این پرسش که ارائه نیازمندی های پژوهش و فناوری از طرف صنعت چه نقشی در هدایت پژوهش های دانشگاهی به سمت اهداف پیشبینی شده دارد؟ اظهار داشت: در سند طرح تحول مشارکت اعضای هیأت علمی در رفع نیازهای جامعه و صنعت و اجرای پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی بر طبق سفارش مستقیم جامعه و صنعت، بعنوان دو هدف کلان کشور در این بخش اشاره شده است. بدون شک برگزاری نمایشگاه های تقاضا محور و ارائه نیازهای فناورانه بخش های دولتی و غیردولتی در این نمایشگاهها و ارتباط مستقیم دانشگاه و صنعت، می تواند نقشی کلیدی در جهتدهی به پژوهشهای دانشگاهی و پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری ارائه شده در نمایشگاه داشته باشد.
تراب اضافه کرد: یکی از برنامه های اصلی صنعت هسته ای در دوره جدید، ارائه نیازهای فناورانه در قالب پروژه های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی به دانشگاه است که این مساله مورد تاکید ویژه رییس سازمان انرژی اتمی ایران است.
حضور پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در نمایشگاه تستا
معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ضمن اشاره به این که پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی ایران با هدف ارائه نیازهای فناورانه صنعت هسته ای برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت می کند، اظهار داشت: باتوجه به رویکرد سازمان در استفاده حداکثری از توان داخلی در رفع نیازهای این صنعت در بخش های مختلف شامل حوزه های نیروگاهی، چرخه سوخت هسته ای، کاربرد پرتوها و لیزر در نظر است با شرکت فعال در این نمایشگاه ضمن ارائه نیازهای خود نسبت به شناسایی شرکت های توانمند و نیز استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در رفع چالش های صنعت هسته ای اقدام نماید.
ارائه بیش از ۱۰۰ نیاز فناورانه از طرف مجموعه صنعت هسته ای کشور
وی با بیان این که حدود ۱۰ شرکت از مجموعه صنعت هسته ای کشور در این نمایشگاه حضور دارند، اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ نیاز فناورانه از طرف مجموعه صنعت هستهای کشور در زمینه های علمی و فنی مختلف در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و فرصت بسیار مناسبی برای دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان سایر فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری برای ورود به حوزه رفع نیازهای فناورانه صنعت هسته ای کشور است.
تراب در پاسخ به این پرسش که چه رویدادهایی در نمایشگاه برگزار می شود، اظهار داشت: برمبنای برنامه ریزی صورت در نظر است سه رویداد Reverse Pitch در حوزههای نیروگاه اتمی، چرخه سوخت هسته ای و لیزر در طول برگزاری نمایشگاه برگزاری کند؛ پس سفارش می شود اساتید دانشگاهها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بطور جدی و فعال در این نمایشگاه و رویدادهای جانبی آن شرکت نمایند.

منبع: