علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ وضعیت بودجه ۱۴۰۱ دانش بنیان ها

خط رند ۹۱۲: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه علم و فناوری نشان میدهد در این عرصه بودجه خاصی بمنظور پشتیبانی از دانش بنیان ها و پشتیبانی از نخبگان و پژوهشگران اختصاص داده شده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۹، ۸۷۳، ۲۱۴ میلیون ریال تعیین شده است که این بودجه به ۸ برنامه ویژه به منظور توسعه پژوهش های علمی و فناوری های نوین اختصاص دارد.
این بودجه در ذیل برنامه های گوناگونی ارزیابی شده است که جزئیات آن در جدول زیر مشخص است:
جزئیات بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاههای اصلی) عنوان دستگاه اصلی جمع کل (مبالغ به میلیون ریال) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۹، ۸۷۳، ۲۱۴ عنوان برنامه برنامه راهبری فناوری های نوپدید و بین رشته ای و توسعه همکاریهای بین المللی (کمک) ۱، ۵۰۰، ۰۰۰ برنامه پژوهش های علمی ۱، ۵۰۰، ۰۰۰ برنامه سیاست گذاری و راهبری توسعه دانش بنیان و راهبری اسناد توسعه فناوری ۳، ۴۲۹، ۴۰۰ برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی ۱، ۱۰۰، ۰۰۰ برنامه راهبری و توسعه فناوری های نوپدید ۶، ۹۴۲، ۵۰۳ برنامه پشتیبانی از نخبگان و پژوهشگران ۱، ۹۷۰، ۵۱۹ برنامه تولید و عرضه کالا و خدمات علمی، تخصصی ۹۸۴، ۶۸۱ برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی ۲، ۴۴۶، ۱۱۱
امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جدولی با عنوان جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۱ درج شده است که در آن بودجه ای به طرح های نوآورانه و شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص داده شده است.
در این جدول در دو بند به مبحث حفظ نخبگان و کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره شده است. شماره عنوان جمع کل ۵۵۰۰۰۰
اعتبارات ردیف های موردی (موقت) مبالغ به میلیون ریال ردیف ۸۸
طرح های نوآورانه و شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ ردیف ۹۲
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور – کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۹، ۰۰۰، ۰۰۰
همچنین در بخش اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم در جدول خلاصه بودجه دستگاههای تابعه هم بودجه صندوق نوآوری شکوفایی، بنیاد ملی نخبگان و ستادهای توسعه فناوری در حوزه های مختلف درج شده است.
نکته ای که باید در جداول بودجه به آن توجه کرد این است که منظور از مبلغ جمع کل، مجموع اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای، تبصره ۱۴ و مصارف اختصاصی است.
جدول خلاصه بودجه دستگاههای تابعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف عنوان
جمع کل (مبالغ به میلیون ریال)
لایحه بودجه ۱۴۰۱ ۱ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ۱، ۳۷۲، ۲۱۰ ۲ ستاد توسعه زیست فناوری ۱، ۳۲۰، ۰۰۰ ۳ پارک فناوری پردیس ۱، ۲۴۶، ۱۱۱ ۴ بنیاد ملی نخبگان ۹۶۴، ۰۰۰ ۵ پارک زیست فناوری خلیج فارس ۳۲۲، ۴۴۶ ۶ ستاد توسعه فناوری علوم شناختی ۳۱۳، ۸۴۰ ۷ صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران کشور ۲۵۶، ۵۱۹ ۸ ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی ۱۱۶، ۸۵۳