به شرکتهای مجری؛ ژاپن برای محرمانه نگه داشتن ثبت اختراع ها باج می دهد

به گزارش خط رند ۹۱۲ بر اساس گزارشی جدید دولت ژاپن به شرکت هایی که پتنت هایی با کاربردهای نظامی احتمالی را محرمانه نگه دارند، پاداش پرداخت می کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از رویترز، به نوشته نشریه نیکی پتنت های تحت بررسی در قانون پیشنهادی امنیت اقتصادی شامل فناوری هایی می شوند که به توسعه سلاح های هسته ای و نوآوری های پیشرفته مانند فناوری کوانتومی کمک می نماید. این درحالی است که دفتر نخست وزیر و دفتر ثبت پتنت ژاپن هیچ اظهارنظری در این زمینه نکرده اند. البته فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن اعلام نموده امنیت اقتصادی کشور را به اولویت خود تبدیل می کند. دولت او تصمیم دارد پاداشی معادل درآمد ۲۰ سال اعطای لیسانس فناوری های مورد نظر را به شرکت هایی دهد که تحت این قانون قرار می گیرند. چهارچوب این قانون ماه آتی ارائه می شود و مقرر است کابینه آنرا در ماه فوریه تایید کند. پیش بینی می شود قانون مذکور از آوریل ۲۰۲۳ اجرائی شود.

منبع: