پیوند دانش و فناوری به بازار عسل برای افزایش کیفیت محصولات

به گزارش خط رند ۹۱۲ رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنبور عسل اظهار داشت: دانش و فناوری به بازار عسل پیوند می خورد تا کیفیت محصولات افزایش یابد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، عفت رئیسی سرحدی اظهار داشت: این کانون، یکی از ۲۶ کانونی است که ذیل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری مشغول به فعالیت است.
وی اضافه کرد: یکی از برنامه های کانون، پشتیبانی از فعالان این حوزه و کسانی است که ابزارهایی را تولید کرده اند. کانون، این افراد را به فعالان حرفه ای مرتبط می کند تا روند توسعه محصول، با شتاب بیش تری دنبال شود.
رئیسی تصریح کرد: این کانون نقش تعیین کننده ای در تدوین و نهایی شدن استاندارد ژل رویال ایفا کرد. بگونه ای که در این تدوین، یک سری دستورالعمل هایی وجود داشت که در اختیار اساتید این حوزه قرار گرفته تا مورد بازبینی قرار بگیرد.
رئیسی سرحدی ضمن اشاره به کمک مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این کانون در سال ۹۸، اظهار داشت: معاونت باید در تبیین جایگاه قانونی کانون ها تلاش کند. در برنامه توسعه، کانون ها بعنوان بازوی علمی تشکل ها مطرح هستند و بایستی حمایت شوند.
وی تصریح کرد: کانون ها اساسنامه ای دارند که به شکلی دستور کار آنها به حساب می آید. بر این اساس، معاونت و سایر دستگاه ها وظایفی در جهت معرفی کانون ها به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز دارند تا مسؤلان بتوانند و بخواهند که کانون ها را وارد مرحله جدیدی از فعالیت کنند.
رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنبور عسل اظهار داشت: کانون ها باید در برنامه راهبردی پرسش کنند که برنامه تشکیل کانون ها چیست تا از راه هماهنگی و همگرایی، راه کارهایی در جهت حل مشکل تولید اتخاذ شود. بعنوان مثال ما زنجیره ارزش را تدوین کرده و به معاونت دادیم که اقدام قابل توجهی است. ازاین رو باید به کانون ها، یک نگاه سیستمی داشت تا بتوان زمینه‎ ای برای حل مشکلات هر حوزه پیدا کرد.

منبع: