مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی برای دفاع از حقوق کاربران ایرانی

به گزارش خط رند ۹۱۲ مرکز ملی فضای مجازی به دنبال اقدام خصمانه شبکه اجتماعی اینستاگرام و حذف مطالب در رابطه با بزرگداشت شهید سلیمانی و پیرو فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد شهادت آن قهرمان ملی، بر مواجهه فعال با سلطه پلت فرم های خارجی تاکید نمود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی آن در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه پیشنهادهایی برای اقدامات رسانه ای و حقوقی در سطح ملی و فراملی تدوین و تصویب گردید.
بنابر این گزارش، این فعالیت ها که در ادامه تلاشهای این مرکز برای طرح مبحث در نهادهای سیاسی و بین المللی جهانی و هم سیاست های ضابطه مندسازی فعالیت رسانه های اجتماعی در کشور اتخاذ شده است، شامل اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی وابسته به سازمان ملل برای دفاع از حقوق کاربران ایرانی و ایجاد کارزار رسانه ای فراملی برای افشای ماهیت دیکتاتورمآبانه این شبکه است.
همینطور طبق این مصوبات لازم است دستگاههای مسئول در این عرصه با همکاری بخش های غیردولتی برای پیگیری مبحث اهتمام ویژه به عمل آورند.

منبع: