معاونت علمی اعلام کرد؛ نوسازی صنعت گیاهان دارویی در اولویت قرار گرفت

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاونت علمی و فناوری اعلام نمود نوسازی صنعت گیاهان دارویی در اولویت قرار گرفت تا فروش محصولات این حوزه سامان دهی شود.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، پشتیبانی از کشاورزان بعنوان حلقه اصلی کشت، تولید و فروش گیاهان دارویی می تواند به توسعه و حذف دست واسطه گران از این صنعت کمک نماید.
بر همین مبنا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نهادهای موثر در این عرصه، اقداماتی برای پشتیبانی از کشاورزان در جهت فروش محصولات گیاهان دارویی برنامه ریزی های گوناگونی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به پشتیبانی از بیمه گیاهان دارویی چون زعفران، زیره سبز و گل محمدی اشاره نمود.
همچنین پروژه هایی با عنوان طرح ملی جهش تولید در جهت توسعه گیاهان دارویی کشور، تولید نهاده تکثیری و بذر گیاهان دارویی کشور و اصلاح و نوسازی گیاهان دارویی کشور اجرا می گردد.
این اقدامات با هدف عرضه تضمین برای فروش محصولات گیاهان دارویی برای کشاورزان اجرا می گردد تا فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی سامان دهی شود. به صورت مثال دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی حوزه تولید و فرآوری اولیه گیاهان دارویی برنامه ریزهای گوناگونی در جهت افزایش تولید گیاهان دارویی مبتنی بر قرارداد با تشکیل کمیته تولید گیاهان دارویی کشور انجام داده است که اتفاقا یکی از الزامات رونق تولید گیاهان دارویی نگاه ویژه به منابع و تجهیزات متناسب با کشت و فرآوری است.
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با پشتیبانی از اجرایی شدن این پروژه ها، بعنوان یکی از بازیگران این عرصه با نهادهای دیگر هم افزایی می کند.

منبع: