بهادری جهرمی: ترانزیت ریلی در ۲۰۰ روز نخست دولت، رکورد شکست

سخنگوی دولت اظهار داشت: مزایای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک و افزایش پایداری مصارف داخلی، همچون آثار قراردادهای ترانزیتی است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت:
«‏تنها در ۲۰۰ روز اول دولت، ۵۰ درصد به ترانزیت ترافیک دیتای کشور اضافه گردید، ترانزیت ریلی با یک میلیون و نهصد هزار تن رکورد شکست و ترانزیت گاز سالانه ۲میلیارد مترمکعب بسته شد.
مزایای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک و افزایش پایداری مصارف داخلی، همچون آثار قراردادهای ترانزیتی است.»