سرمایه گذاری شرکتهای صهیونیستی در فناوری های پیشرفته افزوده شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ شرکتهای مستقر در منطقه تحت سلطه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱میلادی ۹۰۰میلیون دلار در بخش فناوری های پیشرفته سرمایه گذاری کردند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از رویترز، این رقم ۵ برابر بیشتر از سرمایه گذاری شرکتهای مذکور در سال ۲۰۲۰ میلادی است. افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در فناوری های پیشرفته در حالی انجام می شود که سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی در ۲۰۲۰ میلادی تلاش کرد موسسات را به سرمایه گذاری بیشتری در صنعت فناوری این منطقه ترغیب کند. یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی هم فناوری های پیشرفته است که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنرا تشکیل می دهد. تحت این برنامه سازمان مذکور حمایت مالی به ارزش ۶۲۳.۵ میلیون دلار برای سرمایه گذاری موسسات در شرکتهای نوآور فراهم می آورد. در صورتی که بازدهی شرکتی که سرمایه را دریافت کرده، منفی باشد، سرمایه گذاران ۷ سال بعد قادر به دریافت ۴۰ درصد سرمایه خود خواهند بود. صندوق های بازنشستگی مستقر در منطقه تحت تسلط رژیم صهیونیستی بعد از از بین رفتن حباب فناوری در دهه ۲۰۰۰ میلادی و وضع قوانین محدود کننده، از سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته کناره گیری کرده اند. در این میان بیشتر سرمایه گذاری در شرکتهای فناوری رژیم صهیونیستی خارجی بوده است. به قول سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی تعداد قراردادهای این بخش با سرمایه گذاران شرکت از ۳۴ مورد در ۲۰۲۰ به ۱۲۰مورد در ۲۰۲۱ میلادی رشد کرده است.