افزایش کارایی نیروگاه های برق با فیلترهای روغن نانوالیاف

خط رند ۹۱۲: یک شرکت دانش بنیان با ساخت فیلترهای روغن نانوالیاف موجب افزایش کارایی نیروگاههای برق شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، استفاده از نانوالیاف در ساخت فیلتر روغن توربین به سبب نسبت سطحی زیاد، سبب افزایش کارآیی در حذف وارنیش و همین طور جذب مقدار بیشتری از آلاینده ها شده است.
روغن توربین یک روان کار گردشی است که وظایفی همچون روان کاری یاتاقان، چرخ دنده ها و کوپلینگ ها، انتقال حرارت و خنک کاری در یاتاقان ها، بهبود عملکرد هیدرولیکی و محافظت در مقابل زنگ زدگی و سایش را بر عهده دارد. بنا بر این یک محصول کاربردی و مهم در صنایع بشمار می رود.
ممانعت از اکسیداسیون و خوردگی، جداپذیری از آب و هوا و عدم کف کردن مهم ترین خواص فیزیکی و شیمیائی است که روغن توربین باید داشته باشد. یکی از محصولات مضری که از تخریب روغن ناشی می شود وارنیش است که یک شرکت دانش بنیان این مشکل را برطرف کرده است و با تولید فیلتری بر پایه نانوالیاف، توانسته کیفیت روغن های توربینی و کارایی آنها را افزایش دهد.
وارنیش از ذرات نامحلول و محلول ارگانیک مانند اکسیدهای چسبناک و مواد کربن دار موجود در روغن ایجاد می شود. در اثر کاهش دمای روغن به کمتر از ۵۰ درجه سانتی گراد و همین طور متراکم شدن این ذرات محلول و نامحلول، رسوبات قهوه ای رنگ که سخت و نازک هستند تشکیل می شود که وارنیش نام دارد. برخی از سطوح مستعد وارنیش هستند مثل سطوح سرد، سطوح با لقی کم و جایی که فلوی روغن کم است.
وجود وارنیش در روغن سبب گرفتگی فیلتر، آلودگی روغن نو، انتقال حرارت ضعیف در کولر روغن، افزایش دمای یاتاقان های توربین و مقاومت در مقابل سیلان روغن برگشتی و نشت روغن می شود. بمنظور کنترل کیفیت روغن از فیلتراسیون یا جلوگیری از ورود آلاینده ها استفاده می شود.
فیلترها به دو صورت عمقی و سطحی موجود هستند. فیلترهای سلولزی عمقی همچون فیلترهای مرسوم در تصفیه روغن توربین هستند که وجود نانوالیاف در این فیلترها سبب بهبود بازده حذف وارنیش از روغن می شود. با توجه به این که فیلترهای موجود از کاغذ تولید شده، فیلتر سلولزی در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی می کند.
حذف وارنیش از روغنهای روانکار توربین، روغن های هیدرولیک، روغن های دنده و روغن های ترانسفورماتور مهم ترین کاربردهای این فیلتر نانویی است که مزایایی چون «قابلیت افت فشار نزدیک به فیلترهای کاغذی»، «قابلیت جذب ۱۵۰۰ گرم ذرات در ساندویچ ۱۰عددی»، «کاهش هزینه مصرف‎کننده حداقل به میزان ۱۰ برابر»، «جذب آب، وارنیش و ترکیبات حاصل از اکسیداسیون روغن»، «قابلیت تولید سفارشی برمبنای افت فشار و دقت فیلتراسیون مورد نیاز مشتری» و «مقاومت شیمیایی در مقابل حلال‎های آلی، اسیدی و بازهای ضعیف» را دارد.
استفاده از نانوالیاف در ساخت فیلتر روغن توربین به سبب نسبت سطحی زیاد، سبب افزایش کارآیی در حذف وارنیش و همین طور جذب مقدار بیشتری از آلاینده ها شده است.
این محصول کاربردی در صنایع با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید شده است.

منبع: