مقتدایی خبر داد وزیر ارتباطات درباره علت عدم تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مخابرات توضیح می دهد

خط رند ۹۱۲: نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توضیح درباره علت عدم تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مخابرات در کمیسیون اجتماعی آگاهی داد.
عباس مقتدایی در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان تخلفاتی در برگزاری آزمون دستیاری داشته که برای پیگیری آن درخواستی برای اعمال تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون بخشنامه داخلی مجلس به هیات رییسه ارائه کردم. بر این اساس مقرر است وزیر بهداشت فردا (یکشنبه) برای توضیح درباره این مساله در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور پیدا کند.
وی اصرار کرد که باید حکم دیوان عدالت اجرا شود پس از پیگیری تخلفات صورت گرفته کوتاه نمی آییم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همین طور اظهار داشت: باتوجه به تمکین نکردن شرکت مخابرات از اجرای قوانین مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران کارکنان مخابرات، درخواستی برای اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه به هیات رییسه مجلس ارائه کردیم که به دنبال آن مقرر است وزیر ارتباطات و مدیر عامل مخابرات در جلسه سه شنبه هفته جاری کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کرده و در این زمینه توضیح دهد.

منبع: