الزامات دستگاههای دولتی جهت راه اندازی پنجره خدمات دولت هوشمند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی خواست سرویسهای استعلامی مورد نیاز دستگاههای دولتی جهت راه اندازی پنجره واحد و اتصال آنها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند را تأمین کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، روز گذشته با حضور عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی- رئیس مرکز فضای مجازی کشور اجرا شد. در این نشست عیسی زارع پور با اشاره به رویکرد های آتی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تاکید کرد که کارگروه می بایست نسبت به تحولات در رابطه با اجرای پروژه راه اندازی پنجره واحد دستگاه های دولتی و اتصال آنها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویسهای استعلامی مورد نیاز دستگاهها را تأمین کند.
وزیر ارتباطات سپس گزارشی از خدمات راه اندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همچنین خدمات درحال اتصال، عرضه کرد.
در ادامه فیروزآبادی – رئیس مرکز فضای مجازی کشور، به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی سفارش کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکت های دانش بنیان و تبادل داده های دولت با بخش خصوصی و کسب وکارها را هدف گذاری و تبادل داده های کسب وکارها با دولت را نظام مند کند.
در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل – دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهم ترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود عرضه کرد و طی آن به تعداد سرویس ها و خدمات فناورانه پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره نمود.
او همین طور رشد و تغییراتی که در تبادل داده های دستگاهها انجام شده و منجر به ایجاد ارزش افزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ ازجمله این که تبادل داده ها سالانه دو برابر رشد داشته و پیش بینی می شود سال جاری تبادل داده ها به بالای ۴ میلیارد برسد.
باقری اصل در ادامه با اشاره به این که تقاضای دستگاه های دولتی، به خدمات کیفی تر و چند لایه تر رشد پیدا کرده، تاکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.
در آخر این جلسه به دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل داده های کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویس هایی راه اندازی شده و درحال راه اندازی و تبادل داده ها عرضه شد.

منبع: