مهلت شرکت در فراخوان تا ۱۵ تیر؛ اجرای طرح گرنت فناوری جوانه ویژه پشتیبانی از پایان نامه ها

خط رند ۹۱۲: مهلت حضور در سومین فراخوان طرح گرنت فناوری جوانه ویژه پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله ها تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، سومین فراخوان طرح جوانه برنامه ملی گرنت فناوری در امتداد پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله های بازار گرا حسب برنامه ریزی انجام شده توسط شورای راهبری، سیاست گذاری و توسعه برنامه ملی گرنت فناوری از اول خردادماه شروع شده و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.
طرح جوانه با هدف پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله های بازارگرا با همراه حمایت ویژه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه ICT، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در زمینه تخصصی صنعت نفت، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در زمینه صنایع مختلف انجام می شود.
همچنین میزان حمایت برای فراخوان سوم طرح جوانه، مقطع ارشد ۱۵ میلیون تومان و مقطع دکتری ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
سرفصل های برنامه ملی گرنت فناوری
برای برنامه ملی گرنت فناوری ۳ سرفصل تعریف شده است:
۱- گرنت جوانه:
گرنت جوانه در زمینه تحصیلات تکمیلی (پایان نامه ارشد و رساله دکتری) است و مخاطب آن اعضای هیأت علمی وزارت عتف، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و دانشگاه های غیردولتی هستند.
۲- گرنت شکوفایی:
این گرنت بر بحث Research Lab. تمرکز دارد. به عبارت دیگر این گرنت به کارهای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در آزمایشگاه تحقیقاتی خودشان مربوط می شود.
۳- گرنت رشد:
این گرنت مشمول دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که مرکز رشد دارند و واحدهای فناور یا شرکت های فناور در مراکز رشد آنها مستقر هستند.
تأمین کنندگان منابع مالی برنامه
در کل ۴ منبع مالی برای پشتیبانی از برنامه ملی گرنت فناوری در نظر گرفته شده است:
۱- حمایت تامین شده بلاعوض، توسط پارک استان از محل اجرای برنامه گرنت.
۲- حمایت تامین شده بلاعوض، توسط وزارت عتف.
۳- حمایت تامین شده بلاعوض، توسط سازمان های حامی (پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت).
۴- حمایت پیش بینی شده بلاعوض، توسط صندوق شکوفایی و نوآوری. این حمایت فقط به شرکت دانش بنیان متقاضی که آورده مالی داشته باشد، حداکثر تا سقف ۴ برابر حمایت شرکت، توسط صندوق اعطا خواهد شد.
۵- اعطای تسهیلات اعطایی توسط صندوق پژوهش و فناوری. این صندوق می تواند از منابع تحت اختیار و بر طبق قوانین خود، در صورت درخواست کتبی متقاضی، تسهیلات قرض الحسنه بدهد. بدیهی است که دانشگاه هیچ نوع مسئولیتی در قبال این تسهیلات ندارد.

منبع: