از سوی رئیس جهاددانشگاهی؛ مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی منصوب گردید

رییس جهاددانشگاهی با حکمی دکتر حمیدرضا طیبی را بعنوان مشاور و نماینده رییس این نهاد منصوب نمود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی با حکمی دکتر حمیدرضا طیبی رییس سابق این نهاد را بعنوان مشاور و نماینده رییس این نهاد منصوب نمود. در این حکم آمده است: « نظر بمراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به سبب این حکم بعنوان «مشاور و نماینده رییس جهاددانشگاهی» در انجام امور ذیل منصوب می شوید: ۱- پیگیری حسن اجرای پروژه های پژوهشی (زمانبندی، تحقق اهداف) و کاربردی شدن فناوری های کسب شده در هماهنگی با معاونت پژوهش و فناوری ۲- نظارت بر حسن اجرای قراردادهای بزرگ صنعتی جهاددانشگاهی در هماهنگی با معاونت های مرتبط ۳- کمک و مشاورت در تهیه برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی در هماهنگی با معاونت هماهنگی و امور مجلس ۴- کمک و مشاورت در جدا شدن فناوریهای به بلوغ رسیده از بدنه جهاددانشگاهی در هماهنگی با معاونت تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان ۵- ارائه گزارش اقدامات انجام شده و هماهنگی های لازم با رییس جهاددانشگاهی»