ژل زیست تجزیه پذیر قلب را بعد از حمله ترمیم می کند

به گزارش خط رند ۹۱۲ یک ژل زیست تجزیه پذیر برای ترمیم آسیب ایجادشده در نتیجه حمله قلبی ابداع شده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پرس اسوسیشن، کارشناسان دانشگاه منچستر با حملایت بنیاد قلب انگلیس(BHF) ماده ای ابداع نموده اند که به صورت مستقیم به قلب تپنده تزریق می شود. این ژل یک داربست برای سلول های تزریقی به قلب فراهم می آورد تا بتوانند بافت جدید را پرورش دهند. پیش از این، هنگامیکه سلول ها به قلب تزریق می شدند تا ریسک از کارافتادن قلب را کاهش دهند، فقط یک درصد آنها در همان مکان باقی و زنده می ماندند. اما ژل جدید از آمینواسیدهایی به نام پپتیدها ساخته شده که از عناصر تشکیل دهنده پروتئین ها به حساب می آیند. این ژل تحت فشار مانند مایع رفتار می کند چونکه پپتید ها ازهم گسیخته می شوند. این بهترین وضعیت برای تزریق ژل است و بعد از آن پپتیدها باردیگر باهم منسجم می شوند. این امر سبب می شود سلول ها در جای خود باقی بمانند و با قلب پیوند بخورند. برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز باید سلول های تزریقی به ذخیره خون کافی دسترسی داشته باشند تا بتوانند بافت های جدید به وجود بیاورند. محققان نشان دادند این ژل می تواند از رشد بافت ماهیچه عادی قلب پشتیبانی کند. آنها سلول های انسانی را طوری برنامه ریزی کردند تا به سلول ماهیچه های قلب تبدیل شوند و در مرحله بعد آنها را به ژل اضافه کردند. محققان با این روش توانستند سلول های قلب را به مدت ۳ هفته در یک ظرف کشت کنند و سلول ها به صورت خودکار می تپیدند. آنها ژل را روی موش های سالم هم آزمایش کردند. محققان یک برچسب فلورسنت را همراه ژل به قلب حیوانات تزریق کردند و نتایج نشان داد ژل به مدت دو هفته روی قلب باقی ماند. اکو کاردیوگرام و الکتروکاردیوگرام روی موش ها ایمنی ژل را هم تایید نمود. پژوهشگران تصمیم دارند بعد از حمله قلبی موش ها، این ژل را به بدن آنها تزریق کنند تا متوجه شوند آیا سلول ها بافت ماهیچه ای جدید می سازند یا خیر. این تحقیق در کنفرانس انجمن کاردیوواسکولار انگلیس در منچستر عرضه شد.