ستاد زیست فناوری : امنیت و سلامت گوشت و مرغ کشور ارتقا می یابد

خط رند ۹۱۲: ستاد توسعه زیست فناوری درصدد است ۵ اقدام ملی در صدد افزایش امنیت و سلامت گوشت و مرغ را اجرائی کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه احیای مرغ لاین آرین با هدف ارتقای امنیت و سلامت گوشت مرغ کشور یکی از اولویت هایی است که در کشور دنبال می شود. همچون مجموعه هایی که در این برنامه ایفای نقش می کند ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با تشکیل کارگروه آموزش، تحقیق و توسعه برنامه ملی مرغ لاین آرین؛ در تلاش است تا به ارتقای این صنعت کمک نماید. هم اکنون هم برای تحقق این هدف؛ ۵ اقدام ملی شامل «تصویب و انعقاد قرارداد طرح های پژوهشی و توسعه فناوری»، «پایش پیشرفت طرح های پژوهشی»، «تدوین سند تحقیق و توسعه برنامه ملی لاین آرین»، «راه اندازی و توسعه پلت فرم شبکه تحقیق و توسعه مرغ لاین آرین» و «کسب برخی دستاوردها و جمع آوری اطلاعات سویه آرین از مزارع پرورش» تعیین شده و در حال اجرا می باشد. برای ترغیب بخش خصوصی و پژوهشگران و صاحبان ایده در این حوزه هم فراخوان هایی منتشر گردید که از میان آنها ۲۰ طرح مطالعاتی ارسال شده تصویب گردید و مورد حمایت قرار گرفت. طرح هایی که مقرر است در احیای مرغ لاین آرین و ارتقای امنیت غذایی کشور موثر باشند. البته این کار با همکاری و امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نهاهای مرتبط هم دنبال می شود.

منبع: