توسط محققان ایرانی انجام شد؛ توسعه دستگاه ارزان و قابل حمل برای شناسایی مبتلایان به کرونا

خط رند ۹۱۲: گروهی از پژوهشگران ایرانی با همکاری پژوهشگران بین المللی ابزاری ارزان برای شناسایی افراد مبتلا به کووید ۱۹ در کمتر از ۱۰ دقیقه ابداع نموده اند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، سنسورهای زیستی الکتروشیمیایی ایمنی، یکی از روش های نویدبخش برای تشخیص دقیق، سریع و کمی نشانگرهای زیستی پروتئین هستند. در این نوع حسگرها نوار الکترود دو کاره برای ایجاد یک سیستم خودکفا به کار می رود و در حقیقت ابزاری برای تأیید نتایج به دست آمده جهت افزایش اطمینان بیشتر استفاده می شود. اما انجام آزمایش الکتروشیمیایی چندگانه (ME-POCT) نیازمند توسعه دستگاه های پتانسیواستات خوان قابل حمل، با قدرت خوانش سریع، سهل الاستفاده و ارزان دارد. پتانسیواستات (Potentiostat) دستگاهی برای سنجش «قطبش» و تغییر پتانسیل یک ماده در خوردگی است. نوارهای حسگرزیستی چندگانه ترکیبی و دستگاه های خوانش چند کانالی امکان سرکوب اثر احتمالی ماتریس پیچیده یا تشخیص فوق حساس نشانگرهای زیستی پروتئینی مختلف را فراهم می کنند. درهمین راستا تعدادی از محققان با همکاری امیر صنعتی نژاد، راضیه صلاح اندیش، پژمان جلالی، حامد اصولی تبریزی، فاطمه حقایق، محمود خلق الله و ابراهیم غفار زاده در دانشگاه های کانادا یک دستگاه پتانسیواستات قابل حمل با دوحسگر توسعه داده اند تا طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) را بر طبق سیگنال های دریافتی از یک سنسور ایمنی زیستی الکترودی دو کاره انجام دهد. برای ساخت این دستگاه از یک میکروکنترلر تجاری و تجهیزات در دسترس استفاده شده و بنا بر این ارزان است همین طور یک برد الکتریکی خاص برای تحلیل و بررسی سیگنال امپدانس سنسور زیستی پروتئین SARS-CoV-2 نوکلئوکپسید (N) در نمونه های مشخص شده و نمونه های سواب بالینی نازوفارنکس (NP) نوع آلفا ساخته شد. این دستگاه که با هزینه ۴۰ دلار تولید شده همراه سنسورهای زیستی الکتروشیمیایی ایمنی، بیماران مبتلا به کووید -۱۹ را در کمتر از ۱۰ دقیقه با موفقیت شناسایی کرد.

منبع: