ابداع باتری کاغذی که با آب فعال می شود

اخیرا یک باتری کاغذی جدید ابداع شده که استفاده از آن در دستگاههای الکترونیکی به حفظ محیط زیست کمک می نماید چونکه با آب فعال می شود و زیست تجزیه پذیر است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان انستیتو امپا (Empa)سوئیس این باتری را جهت استفاده در برچسب های بارگیری هوشمند، سنسورهای حافظ محیط زیست و دستگاههای تشخیص پزشکی یک بار مصرف ابداع نموده اند. باتری مذکور که فقط طرح اولیه آن ارائه شده شامل سلول های گوناگونی است که به یکدیگر متصل شده اند. هر سلول باتری به اندازه یک سانتیمتر مربع است و لایه کاغذ زیرین آن هم حاوی نمک طعام یا همان کلرید سدیم است. در یک طرف این باتری پوششی از جنس موم وجود دارد که دو سیم به آن متصل هستند. در یک سمت باتری جوهری حاوی فلس هایی از جنس گرافیت چاپ شده که بعنوان کاتد عمل می کند. یک جوهر حاوی پودر روی هم بعنوان آند عمل می کند و در سمت دیگر آن چاپ شده است. روی هر دو سوی کاغذ با جوهر سومی حاوی فلس های گرافیت و کربن سیاه پوشیده شده است. این جوهر کاتد و آند را به دو سیم متصل می کند. هنگامیکه مقداری آب در باتری به کار رود، مایع سبب می شود نمک در کاغذ حل شود و در نتیجه یون های آبستن آزاد شوند. همزمان با انتشار یون ها در الکترولیت کاغذ خیس، آنها سبب می شود روی در آند اکسید و الکترون ها آزاد شوند. محققان امپا در اینباره توضیح داده اند: در مرحله بعد الکترون ها از آند به وسیله جوهر حاوی گرافیت و کربن سیاه به سیم ها و سپس کاتد منتقل می شوند. در نتیجه این واکنش های کاهش و اکسیداسیون نوعی جریان الکتریکی تولید می شود که برای فعالسازی دستگاه برقی به کار می رود. در تست های آزمایشگاهی نسخه دو سلولی باتری به صورت موفقیت آمیز برق یک ساعت زنگ دار کوچک را با نمایشگر کریستالی مایع تأمین کرد. همینطور دو قطره آب برای فعالسازی یک سلول باتری در ۲۰ ثانیه کافی بود. این تحقیق در ژورنال« ساینتیفیک ریپورتز» انتشار یافته است.

منبع: