شرکت های فناوری اطلاعات که بر اهداف سبز تکیه کردند

خراسان رضوی شرکت های فناوری اطلاعات هند، مانند همتایان جهانی خود، توجه بیشتری به چارچوب محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود دارند برای اینکه مشتریان پیش از امضای قراردادهای فناوری در نظر گرفتن این چارچوب را به عنوان یک عامل مهم آغاز نموده اند.
به نقل از فایننشال اکسپرس، به عنوان مثال، ویپرو(شرکت جهانی ارائه دهنده راهبرد، فناوری و خدمات مشاوره تجاری مبتنی بر نوآوری Wipro) متعهد است که انتشار گازهای گلخانه ای خودرا تا سال ۲۰۴۰ به صفر برساند. دکتر تیری دلاپورت، مدیرعامل شرکت ویپرو اظهار داشت: شاخص حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی نه فقط در برنده شدن معاملات مهمست بلکه در به دست آوردن استعدادهای مناسب نیز مهم می باشد. من در چند سال قبل استعدادهای بسیار زیادی را استخدام کرده ام. منحصر به فرد بودن بنیاد عظیم پرمجی و فرهنگ ویپرو یکی از دلیلهای مهم پیوستن آنان به ماست، برای اینکه این مورد مهمست.
شرکت فناوری های اچ سی ال(HCL) به کاهش ۵۵.۹ درصدی در سرانه ردپای کربن (میزان کل انتشار گاز گلخانه ای به وجود آمده توسط سازمان، رویداد، محصول یا شخص) بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ دست یافته است. این شرکت بخش انرژی تجدیدپذیر از مصرف انرژی کلی خودرا به ۱۰.۴ درصد در سال مالی ۲۰ افزایش داده است و از سال ۲۰۱۳ تا حالا ۲۳.۵ درصد مصرف آب سرانه را کاهش داده است.
دکتر سی ویجایاکومار، مدیرعامل فناوری های اچ سی ال در یک گفت وگوی رسانه ای اخیر اظهار داشت: من معتقدم شاخص حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی برای مشتریان ما اهمیت بیشتری پیدا می کند. ما در خیلی از معیارهای حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی به خوبی عمل می نماییم. اگر شما دیدگاه و رهبری فکری در مورد حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی داشته باشید، دسترسی بهتری به مشتریان، اشتراک ذهنی بهتر و پیروزی خواهید داشت.
خدمات مشاوره ای تاتا (TCS) یک هدف جدید کاهش کربن را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مطلق تا سال ۲۰۲۵ (با سال پایه ۲۰۱۶) تا ۷۰ درصد و رسیدن به انتشار صفر خالص تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. این امر به دنبال تحقق هدف قبلی شرکت است؛ یعنی ردپای کربن خاص خودرا زودتر از برنامه در سال مالی ۲۰ (با سال مالی ۲۰۰۸ به عنوان سال پایه) به نصف کم کرد.
ان جی سابرامانیام، مدیرعامل و مدیر اجرائی TCS، در گزارش سالانه خود اظهار داشت: هدف صفر خالص ما بر تعهد مجدد ما به مراقبت از محیط زیست تاکید دارد. برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای و محدود کردن گرمایش زمین به کمتر از دو درجه بلکه به ۱.۵ درجه سانتی گراد، در مقایسه با سطوح پیش صنعتی، همه سازمان ها باید مدلهای تجاری موجود را بازبینی کنند و توسعه پایدار را هدف قرار دهند.
شرکت فناوری اطلاعات اینفوسیس (Infosys)سفر اقدام اقلیمی خودرا در سال ۲۰۰۸ شروع کرد و در سال مالی ۲۰، کربن خنثی شد که ۳۰ سال جلوتر از جدول زمانی تعیین شده توسط توافقنامه پاریس است. در سال مالی ۲۲، اینفوسیس ۵۳.۸ درصد از نیاز برق مصرفی خود در هند را بوسیله منابع تجدیدپذیر تامین کرد. تا سال ۲۰۳۰، هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مطلق در محدوده یک و دو تا ۷۵ درصد و انتشار محدوده ۳ تا ۳۰ درصد است.
دکتر دباشیس چاترجی، مدیرعامل مایندتری اظهار داشت: حتی در مایندتری(Mindtree ) شرکت فناوری اطلاعات هندی، ابتکارات حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی یک اولویت تجاری است. پایداری و در نتیجه حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی، بطور تقریبی برای همه مشتریان ما به یک اولویت در سطح هیئت مدیره تبدیل گشته است. آنان بطور فزاینده ای به دنبال مشارکت با سازمان هایی هستند که حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی برای آنان بخش مرکزی راهبردی است.
مفسرین براین باورند که تقاضای فزاینده ای در بین مشتریان برای همسویی با اهداف حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی سازمانشان با انتخاب ارائه دهندگان فناوری وجود دارد که می توانند اهداف توسعه پایدار را تحقق بخشند.
شرکت های فناوری اطلاعات فرصت بزرگی را برای ایفای نقش کلیدی در توانمندسازی این نتایج توسعه پایدار تشکیلات اقتصادی، در یک نوع مدل مسئولیت مشترک می بینند. آنها می خواهند با افشای مزایا و خاصیت های حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی در ارائه های محصول یا خدمات، از دریچه ارزش های پیشنهادی و قابلیت های خدمات، بر افزایش علاقه و سرمایه گذاری منفعت کسب کنند.
برای شرکت های فناوری اطلاعات که در یک محیط بیش رقابتی فعالیت می نمایند، افزایش تمرکز بر حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی می تواند تفاوت بین برد یا باخت یک معامله باشد. آپوروا چابرا، تحلیلگر اصلی گارتنر(شرکت پژوهشی و مشاوره آمریکایی) اظهار داشت: این شرکتها برای داشتن قابلیت های متمایزکننده که نه فقط از اهداف فعلی حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی پشتیبانی می کنند بلکه می توانند نیازهای آینده را نیز پشتیبانی کنند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
بزرگان فناوری جهانی حتی مسیر کسب را برای ایجاد دستور کار حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی خود در پیش گرفته اند. اکسنچر (Accenture) سه خرید جدید متمرکز بر توسعه پایدار در سه ماهه سوم سال مالی ۲۲ انجام داد. در ماه آوریل، دو شرکت مشاوره توسعه پایدار گرین فیش (Greenfish)مستقر در بلژیک و ایویکو(Avieco)مستقر در بریتانیا را خریداری کرد. در ماه مه، اکانت (akzente) مستقر در آلمان را خریداری کرد، یک مشاوره توسعه پایدار که به شرکتها کمک می نماید تا توسعه پایدار را در هسته کسب وکار خود ایجاد کنند.