فروش ۱۰ میلیارد دلار اوراق قرضه شرکت مادر فیسبوک

به گزارش خط رند ۹۱۲ مِتا پلتفرمز که شرکت مادر فیسبوک است، اعلام نمود از اولین عرضه اوراق قرضه، ۱۰ میلیارد دلار جمع کرده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، فروش اوراق قرضه به مِتا برای تأمین مالی بازخرید سهام و سرمایه گذاری در حوزه های جدید کمک خواهد نمود. در بین شرکتهای فناوری بزرگ، مِتا تنها شرکتی بود که هیچ بدهی در حساب های خود نداشت. ورود به بازار اوراق قرضه، به این شرکت برای تأمین هزینه برخی از تغییرات پرهزینه همچون فعالیت در حوزه حقیقت افزوده و حقیقت مجازی، فضای مالی بیشتری را فراهم می آورد. همینطور در فضای بازار فعلی، انتشار اوراق قرضه، نسبتا ارزان خواهد بود. اوراق قرضه شرکتی بعد از ریزش که اوایل سال جاری داشتند، ماه گذشته بهبود یافتند چونکه سرمایه گذاران امیدوارند مبارزه بانک مرکزی آمریکا با تورم از راه افزایش سریع نرخ های بهره، به تدریج تأثیر خویش را نشان دهد.

غول های فناوری دیگر نظیر اپل و اینتل هم اوایل هفته گذشته اوراق قرضه منتشر نموده و به ترتیب ۵.۵ و شش میلیارد دلار جمع کردند.

بر اساس گزارش رویترز، اوراق قرضه از جانب مِتا، بعد از پیشبینی یک دورنمای تیره و ثبت اولین کاهش سه ماهه درآمد این شرکت منتشر می شود. نگرانی از وقوع رکود اقتصادی و فشارهای رقابت پذیری، بر فروش تبلیغات دیجیتالی مِتا تأثیر منفی گذاشته است.