تولید مواد پیشرفته و محصولات برپایه فناوری شیمیایی رونق گرفت

به گزارش خط رند ۹۱۲، شرکتهای دانش بنیان با تولید محصولات فناورانه خود، گامی بزرگ در جهت رونق بازار مواد پیشرفته و محصولات برپایه فناوری های شیمیایی برداشتند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکتهای دانش بنیان توانستند هزارو ۲۵ محصول را با تاکید بر دانش و تخصص خود تولید کنند. این محصولات قابل عرضه در بازار داخلی و بین المللی هستند. این شرکت ها که هم اکنون در ۹ دسته طبقه بندی شده و محصولات خویش را عرضه کرده اند؛ یکی از حلقه های اصلی توسعه فناوری در کشور محسوب می شوند و ایران را در عرصه های مختلف علمی رشد داده اند. یکی از این حوزه ها، تولید مواد پیشرفته و محصولات برپایه فناوری های شیمیایی است که بر مبنای آخرین آمار ثبت شده هم اکنون یک هزار و ۲۵ شرکت دانش بنیان برای ارتقای این عرصه فناورانه تلاش می کنند.