سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی خبر داد: بروزرسانی شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

به گزارش خط رند ۹۱۲، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که نخستین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است، اظهار داشت: باگذشت حدودا یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازبینی بوده است و این بروزرسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، امیر خوراکیان _ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: باتوجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشت، این اصلاحیه از مدت ها پیش از طرح موسوم به صیانت در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است.
وی ادامه داد: از مهم ترین نتایج این بروزرسانی چابک تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است برای اینکه اعضای آن از ۱۷ نفر به ۱۳ نفر تقلیل پیداکرده و درعین حال به رییس کمیسیون اختیار داده شده است که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد لازم دعوت به عمل آورد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی درباب تغییرات شرح وظایف این کمیسیون بیان کرد: در شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته است که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم گیری های این کمیسیون را با مشکلاتی مواجه کرده اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف بصورت شفاف و راه گشا مشخص شده است. برمبنای مصوبه جدید کمیسیون می تواند وظایف تنظیم گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد تنظیم گر بخشی جدید به عنوان تنظیم گر تنظیم گران اقدام نماید.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد می بایست حتما به تصویب و تأیید شورای عالی فضای مجازی برسد اما دستورالعمل هایی که در قالب مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود نیازی به طرح مجدد در شورای عالی ندارد و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد گردید.
خوراکیان درباب سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تاکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم گیری در این کمیسیون عالی یا به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد و یا در قالب مصوبات شورای عالی خواهد بود.

منبع: