فراخوان شرکت در جایزه انتقال فناوری TTA۲۰۲۲ منتشر گردید

خط رند ۹۱۲: پارک فناوری پردیس، فراخوان جایزه انتقال فناوری TTA2022 را تا ۲۵ مهر ماه اعلام نمود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پارک فناوری پردیس، سومین دوره جایزه انتقال فناوری «TTA۲۰۲۲»، توسط پارک فناوری پردیس در شهر استانبول انجام می شود. برمبنای بخشنامه این طرح، به «بهترین قرارداد انتقال فناوری» که در بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۲۱ تا ۱ نوامبر ۲۰۲۲ بین حداقل یکی از کشورهای عضو گروه دی-هشت و یا سازمان همکاری اسلامی امضا شده باشد، «جایزه انتقال فناوری» توسط دبیرکل سازمان دی-هشت اهدا می شود. این جایزه توسط پارک فناوری پردیس به عنوان دبیرخانه دائمی D-8 TTEN به وجود آمده است.