تصویربرداری میکروسکوپ سه بعدی از جابجایی سریع ویروس ها

به گزارش خط رند ۹۱۲، محققان به فناوری تصویربرداری جدیدی برای ثبت جابجایی سریع ویروس ها پیش از آلوده کردن سلول های بدن دست یافته اند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، دانشمندان دانشگاه دوک یک فناوری تصویربرداری ویدئویی آنی ابداع نموده اند که حرکات دیوانه وار و سریع یک ویروس را هنگام کوشش برای آلوده کردن یک سلول ضبط می کند. این ویدئو بخشی از این فرایند را نشان داده است که معمولا دیدن آن دشوار است.
ویروس ها برای تکثیر خود باید وارد سلول های بدن شوند، اما نحوه دقیق این کار همچنان مبهم و کشف نشده باقی مانده است. علت اینست که تصویربرداری از آنها پیش از ورود به سلول به دلیل حرکات تند و ابعاد کوچک بسیار دشوار است.
کورتنی جانسون، یکی از محققان در این مورد اظهار داشت: «مثل اینست که شما بخواهید از فردی که در مقابل یک آسمان خراش ایستاده عکس بگیرید. شما نمی توانید هم تمام آسمان خراش را در عکس بگنجانید و هم در یک عکس جزئیات چهره و بدن شخص مقابل را ببینید.»
بنابراین محققان برای انجام مطالعه جدید، یک روش تصویربرداری جدید را ابداع کردند که مبتنی بر استفاده از یک میکروسکوپ ردیابی و تصویربرداری سه بعدی (۳D-TrIm) است. این میکروسکوپ اساساً با ترکیب دو میکروسکوپ در چارچوب یک میکروسکوپ کار می کند. نخستین میکروسکوپ هزاران بار در ثانیه از لیزر برای تعیین موقعیت ویروس استفاده می نماید. ویروس بوسیله ی یک برچسب فلورسنت که به آن چسبانده شده قابل مشاهده می باشد. لیزر ویروس را تحریک می کند تا بدرخشد و با میکروسکوپ قابل مشاهده باشد.
میکروسکوپ دوم از سلول های بزرگ تر اطراف خود تصاویر سه بعدی می گیرد و یک ویدئوی سه بعدی آنی از حرکات ویروس تولید می کند که در جستجوی راهی برای ورود به سلول است. در بررسی انجام شده این میکروسکوپ سه بعدی با ردیابی ویروس برای مدت بیشتر از دو دقیقه و نیم، ورود آن به سلول و مسیر قبلی حرکت آنرا ثبت کرده است. این روش می تواند به کشف رازهای بیشتری در مورد چگونگی آلوده کردن سلول ها توسط ویروس ها کمک نماید.