آخرین ضربه ترامپ به هواوی

دولت ترامپ در روزهای آخر خود به چندین تامین کننده قطعات به شرکت هواوی چین اعلام نمود مجوز همکاری آنها با این شرکت…

Posted On