آموزش خصوصی شطرنج

خط رند ۹۱۲: شطرنج از گذشته در دو كشور روسیه و ایران بسیار رواج داشته و اصلی ترین سرگرمی ایرانیان در گذشته بازی…

Posted On

دانلود كتاب

خط رند ۹۱۲: كتاب از دیدگاه هر كس، تعریف خاص و منحصر بفردی دارد. تعریفی كه ممكن است در شرایط و زمان های…

Posted On