پژوهشگاه بیوتکنولوژی ایران و فرهنگستان علوم بلاروس بررسی کردند؛ زمینه همکاری علمی ایران و بلاروس در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی

به گزارش خط رند ۹۱۲ زمینه های همکاری علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با فرهنگستان ملی علوم و دانشگاه صنایع غذایی و شیمیایی بلاروس بررسی گردید.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سرپرست اداره همکاریهای علمی و بین المللی این پژوهشگاه در دیدار با معاون امور علمی مرکز علمی- عملی مواد غذایی فرهنگستان ملی علوم کشور بلاروس و نمایندگان وزارت علوم آن کشور، زمینه های همکاریهای مشترک علمی و تحقیقاتی را بررسی کردند. در این دیدار که به درخواست مسؤلان دانشگاه دولتی صنایع غذایی و شیمیایی بلاروس در حاشیه بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود) در محل غرفه بلاروس انجام شد، ابتدا نمایندگان وزارت علوم جمهوری بلاروس به معرفی دانشگاه دولتی صنایع غذایی و شیمیایی بلاروس پرداختند و در ادامه دکتر الکساندر شپشلف، معاون امور علمی مرکز علمی- عملی مواد غذایی فرهنگستان (آکادمی) ملی علوم بلاروس، توضیحاتی را در مورد فعالیتهای این مرکز عرضه داد. وی توجه به تحقیقات محصول محور و پرهیز از پژوهش های غیرکاربردی را از نگاههای تحقیقاتی مرکز علمی – عملی مواد غذایی آکادمی بلاروس عنوان نمود و ضمن اشاره به شعار این مرکز که «ملت سالم، غذای سالم» است، بر توسعه همکاریهای تحقیقاتی مشترک در زمینه بیوتکنولوژی و صنایع غذایی تاکید نمود. در این دیدار دکتر فروغ قاسمی سرپرست اداره همکاریهای علمی و بین المللی پژوهشگاه بیوتکنولوژی هم با بیان اینکه رویکرد پژوهشی مرکز علمی – عملی مواد غذایی فرهنگستان ملی علوم بلاروس همخوانی زیادی با رویکرد محصول محور پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران دارد، توضیحات مبسوطی در مورد ظرفیت ها و زمینه های تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشی و فناوری این پژوهشگاه عرضه داد. در ادامه محمد امین حجازی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در تبریز در ارتباطی آنلاین در مورد فعالیت ها و طرح های پژوهشی درحال اجرا و خاتمه یافته پژوهشکده توضیحاتی عرضه داد. هیأت بلاروسی با ابراز شگفتی از شباهت موضوعات و محورهای تحقیقاتی پژوهشگاه و مرکز علمی – عملی مواد غذایی آکادمی علوم بلاروس و هم وجود زمینه های مختلف همکاریهای مشترک علمی، پیش نویس تفاهمنامه پیشنهادی همکاریهای تحقیقاتی مشترک را عرضه کردند و مقرر شد با برگزاری چندین نشست مشترک آنلاین، زمینه های مناسب همکاریهای مشترک، شناسایی و تفاهمنامه ای بین مرکز و پژوهشگاه امضا شود.

منبع: