آیفون سیتی قرنطینه شد

به گزارش خط رند ۹۱۲، چین دستور قرنطینه هفت روزه محدوده اطراف کارخانه اصلی گروه فاکسکان در ژنگژو که به آیفون سیتی مشهور…

Posted On