رقابت جدی حاشیه نشینان خلیج فارس در حوزه فناوری هوش مصنوعی؛ فردا از کشورهای منطقه جا بمانیم، مدیران امروز باید پاسخگو باشند

«امارات، وزارت هوش مصنوعی تاسیس کرد. نخستین دانشگاه اختصاصی هوش مصنوعی دنیا در امارات راه اندازی شد. نمایشگاه فناوری های هوش مصنوعی در…