آموزش خصوصی شطرنج

خط رند ۹۱۲: شطرنج از گذشته در دو کشور روسیه و ایران بسیار رواج داشته و اصلی ترین سرگرمی ایرانیان در گذشته بازی…

Posted On

دانلود کتاب

خط رند ۹۱۲: کتاب از دیدگاه هر کس، تعریف خاص و منحصر بفردی دارد. تعریفی که ممکن است در شرایط و زمان های…

Posted On