به داد گوشیهای سرقتی برسید!

خط رند ۹۱۲: در حالیکه رجیستری می تواند مانع استفاده از گوشیهای سرقتی شود، اما با افزایش قیمت گوشی، دردسر کسانی که گوشی…

Posted On