وزارت صنعت تیتر یك شد!

خط رند ۹۱۲: یكی از مهم ترین خبرهای اقتصادی امروز (یكشنبه) مبحث استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. در حالی از جانب…

Posted On