ستاری : مشارکت نخبگانی که به کشور بازگشتند در پروژه واکسن کرونا

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون علمی و فناوری با اعلان اینکه هنوز تردیدهایی در کارساز بودن واکسن برای بیماری کرونا وجود دارد، اظهار داشت: ساخت این واکسن که در مرحله تست حیوانی است امیدوارکننده پیش می رود.

سورنا ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباب آخرین وضعیت قراردادهای حوزه واکسن که توسط پژوهشگران کشور در شرکتهای دانش بنیان در حال اجراست، اظهار داشت: هم اکنون ۶ واکسن در حال ساخت است که دو واکسن آن مربوط به کروناست.
وی اضافه کرد: یک الی دو تا از قراردادهای تولید این واکسن ها امیدوارکننده پیش می رود.
وی با اعلان اینکه ایرانیان مقیم خارج که با بهره گیری از پلت فرم بنیاد ملی نخبگان به کشور بازگشته اند در یکی از پروژه های تولید واکسن کرونا فعالیت می نمایند، بیان کرد: یکی از تیم هایی که به آن خیلی امیدوار هستیم مربوط به متخصصانی می شود که از خارج از کشور برگشتند و بطور جدی روی این واکسن مربوط به کرونا کار می کنند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد: اما کرونا بیماری است که هنوز در آن شک و تردیدهایی وجود دارد که واکسن کارساز باشد یا خیر؛ اما به هر حال برای ساخت آن تلاش می شود.
وی اضافه کرد: واکسن های مربوط به کووید ۱۹ هنوز وارد تست های بالینی نشده و در مرحله تست حیوانی هستند.
ستاری درباب پیشرفت تولید واکسن های کرونا عنوان کرد: معمولاً این موارد را اعلام نمی نماییم و به نظرم بهتر است که اعلام نهایی به عهده وزیر بهداشت باشد.

منبع: