از الکامپ ۱۴۰۰ چه خبر؟

خط رند ۹۱۲: الکام استارز و الکام تاکز با حضور استارت آپ ها و کارشناسان و متخصصان حوزه های در رابطه با فناوری ارتباطات…

Posted On

جزئیات برگزاری الکامپ ۲۶

مدیر اجرایی الکامپ ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در تیرماه اظهار داشت: صنعت فاوا ابزار مهم و موثری جهت مقابله با کرونا…

Posted On